• logo
 • osnovna stranica
 • Općinski sud u Orašju

  Idi na sadržaj
  BosanskiHrvatskiSrpskiСрпскиEnglish
 • Rad suda
 • Upute građanima
 • Žalbe na sudske odluke

  Žalbe na sudske odluke

  Prijem žalbi na odluke Općinskog suda u Orašju vrši se svaki radni dan od 08:00 do 16:00 sati, u Prijemnoj kancelariji ovog suda, prizemlje, soba br.1.

  Stranka u postupku koja nije zadovoljna sudskom odlukom može uložiti žalbu nakon što joj je pismena sudska odluka dostavljena. Sudska odluka sadrži pouku o pravnom lijeku. Rok za izjavljivanje žalbe određen je u pravnoj pouci.

  Žalba se predaje u prostoriji za prijem pismena ovog suda u prizemlju zgrade suda. Sud primjerak žalbe dostavlja protivnoj strani koja u  zakonskom roku od dana prijema može dostaviti odgovor na žalbu. Cjelokupan spis predmeta uz popratni akt se dostavlja Kantonalnom sudu Odžak, na dalje postupanje.

  471 PREGLEDA
  • 1 - 1 / 1
  • 1