• logo
 • osnovna stranica
 • Općinski sud u Orašju

  Idi na sadržaj
  BosanskiHrvatskiSrpskiСрпскиEnglish

  Rješenje o pokretanju prethodnog postupka od 14.11.2022. godine

  15.11.2022.

  BOSNA I HERCEGOVINA

  FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE

  POSAVSKI KANTON

  OPĆINSKI SUD U ORAŠJU                                                                                                     

  Broj: 25 0 St 057128 22 St                    

  Orašje, 14.11.2022.godine

   

               Općinski sud u Orašju, stečajni sudac Joko Radić, u stečajnom postupku nad pravnom osobom „FM-FARUK“ d.o.o. za trgovinu i usluge Odžak, Ul. Redže Škangića 97, izvan ročišta, dana 14.11.2022. godine donio je slijedeće:

   

  R J E Š E NJ E

   

  I.   Pokreće se prethodni postupak za utvrđivanje uvjeta za otvaranje stečajnog postupka nad društvom „FM-FARUK“ d.o.o. za trgovinu i usluge Odžak, matični broj subjekta 25-01-0021-13.

   

  II.    Za privremenog stečajnog upravitelja imenuje se Osman Šećerović iz Tuzle.

   

  III.  Privremeni stečajni upravitelj će:

   

  -       utvrditi da li postoje razlozi i uvjeti za otvaranje i vođenje stečajnog postupka,

  -       utvrditi da li je vjerovnik podnio prijedlog za pokretanje stečajnog postupka nakon isteka roka od 60 dana od dana nastupanja platežne nesposobnosti kada je to bio dužan podnijeti stečajni dužnik, odnosno organ ovlašten za zastupanje,

  -       obaviti pregled dužnikovih poslovnih prostorija i uvid u poslovne knjige i dokumentaciju dužnika;

  -       ispitati da li imovina stečajnog dužnika može pokriti troškove stečajnog postupka;

  -       ustvrditi da li se poslovanje stečajnog dužnika može u cjelini ili djelomično nastaviti u tijeku prethodnog postupka;

  -       uraditi kontrolu poslovanja.

   

  Privremeni stečajni upravitelj dužan je podnijeti izvješće ovom sudu, u roku od 30 dana od imenovanja u kome će izvijestiti o poduzetim radnjama i iznijeti svoje stručno mišljenje o zatečenom stanju.

   

  Pozivaju se vjerovnici da privremenom stečajnom upravitelju bez odgađanja saopće koje mjere osiguranja na predmetnima imovine stečajnog dužnika zahtijevaju.

   

  Ovo rješenje ima se objaviti na oglasnoj ploči Suda, web stranici suda, na Internet stranici FIA-e, te u Službenim novinama FBiH.

   

  Rješenje se ima dostaviti Registru Općinskog suda u Orašju radi upisa zabilježbe pokretanja prethodnog postupka nad pravnom osobom „FM-FARUK“ d.o.o. za trgovinu i usluge Odžak, matični broj subjekta 25-01-0021-13.

   

  Nalaže se stečajnom dužniku da privremenom stečajnom upravitelju omogući uvid u materijalno-financijsku dokumentaciju i da mu da potrebne informacije u svezi sa poslovanjem društva.

   

   

  Stečajni sudac

                                                                                                                                      Joko Radić

  Prikazana vijest je na:
  16 PREGLEDA
  Kopirano
  Povratak na vrh

  Rješenje o pokretanju prethodnog postupka od 14.11.2022. godine

  15.11.2022.

  BOSNA I HERCEGOVINA

  FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE

  POSAVSKI KANTON

  OPĆINSKI SUD U ORAŠJU                                                                                                     

  Broj: 25 0 St 057128 22 St                    

  Orašje, 14.11.2022.godine

   

               Općinski sud u Orašju, stečajni sudac Joko Radić, u stečajnom postupku nad pravnom osobom „FM-FARUK“ d.o.o. za trgovinu i usluge Odžak, Ul. Redže Škangića 97, izvan ročišta, dana 14.11.2022. godine donio je slijedeće:

   

  R J E Š E NJ E

   

  I.   Pokreće se prethodni postupak za utvrđivanje uvjeta za otvaranje stečajnog postupka nad društvom „FM-FARUK“ d.o.o. za trgovinu i usluge Odžak, matični broj subjekta 25-01-0021-13.

   

  II.    Za privremenog stečajnog upravitelja imenuje se Osman Šećerović iz Tuzle.

   

  III.  Privremeni stečajni upravitelj će:

   

  -       utvrditi da li postoje razlozi i uvjeti za otvaranje i vođenje stečajnog postupka,

  -       utvrditi da li je vjerovnik podnio prijedlog za pokretanje stečajnog postupka nakon isteka roka od 60 dana od dana nastupanja platežne nesposobnosti kada je to bio dužan podnijeti stečajni dužnik, odnosno organ ovlašten za zastupanje,

  -       obaviti pregled dužnikovih poslovnih prostorija i uvid u poslovne knjige i dokumentaciju dužnika;

  -       ispitati da li imovina stečajnog dužnika može pokriti troškove stečajnog postupka;

  -       ustvrditi da li se poslovanje stečajnog dužnika može u cjelini ili djelomično nastaviti u tijeku prethodnog postupka;

  -       uraditi kontrolu poslovanja.

   

  Privremeni stečajni upravitelj dužan je podnijeti izvješće ovom sudu, u roku od 30 dana od imenovanja u kome će izvijestiti o poduzetim radnjama i iznijeti svoje stručno mišljenje o zatečenom stanju.

   

  Pozivaju se vjerovnici da privremenom stečajnom upravitelju bez odgađanja saopće koje mjere osiguranja na predmetnima imovine stečajnog dužnika zahtijevaju.

   

  Ovo rješenje ima se objaviti na oglasnoj ploči Suda, web stranici suda, na Internet stranici FIA-e, te u Službenim novinama FBiH.

   

  Rješenje se ima dostaviti Registru Općinskog suda u Orašju radi upisa zabilježbe pokretanja prethodnog postupka nad pravnom osobom „FM-FARUK“ d.o.o. za trgovinu i usluge Odžak, matični broj subjekta 25-01-0021-13.

   

  Nalaže se stečajnom dužniku da privremenom stečajnom upravitelju omogući uvid u materijalno-financijsku dokumentaciju i da mu da potrebne informacije u svezi sa poslovanjem društva.

   

   

  Stečajni sudac

                                                                                                                                      Joko Radić