• logo
 • osnovna stranica
 • Općinski sud u Orašju

  Idi na sadržaj
  BosanskiHrvatskiSrpskiСрпскиEnglish

  Rješenje o zaključenju likvidacijskog postupka „Senić – commerce“ d.o.o.

  13.09.2023.

  BOSNA I HERCEGOVINA

  FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE

  POSAVSKI KANTON

  OPĆINSKI SUD U ORAŠJU

  Broj: 25 0 L 058261 23 L

  Orašje, 13.09.2023. godine

   

               Općinski sud u Orašju, likvidacijski sudac Joko Radić, u likvidacijskom postupku nad pravnom osobom „Senić – commerce“ d.o.o. proizvodnja, trgovina i usluge, Novo Selo 301, na ročištu održanom dana 13.09.2023. godine, donio je slijedeće:

   

  R J E Š E NJ E

   

  1. Zaključuje se likvidacijski postupak nad pravnom osobom „Senić – commerce“ d.o.o. proizvodnja, trgovina i usluge, Novo Selo br. 301.
  2. Razrješava se dužnosti likvidatora Mato Senić iz Novog Sela k.br. 301.
  3. Po pravomoćnosti ovoga rješenja, navedena pravna osoba brisat će se iz registra Općinskog suda u Orašju koje je upisano u matični registarski broj MBS: 1-813.
  4. Ovo rješenje ima se objaviti u „Službenim  novinama FBiH“ Sarajevo.
  5. Sva imovina pravne osobe „Senić – commerce“ d.o.o. proizvodnja, trgovina i usluge, Novo Selo br. 301, kao i sva imovina koja se naknadno pronađe, prenosi se na osnivača Matu Senića, a kojom on odgovara za obveze prema trećim osobama koje bi eventualno nastale i nakon pravomoćnosti rješenja o zaključenju likvidacijskog postupka i imale imovinsko pravni zahtjev prema tom subjektu.
  6. Troškovi likvidacijskog postupka padaju na teret osnivača.

   

   

  Likvidacijski sudac

   

                                                                                                                                  Joko Radić

   

   

  Prikazana vijest je na:
  7 PREGLEDA
  Kopirano
  Povratak na vrh

  Rješenje o zaključenju likvidacijskog postupka „Senić – commerce“ d.o.o.

  13.09.2023.

  BOSNA I HERCEGOVINA

  FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE

  POSAVSKI KANTON

  OPĆINSKI SUD U ORAŠJU

  Broj: 25 0 L 058261 23 L

  Orašje, 13.09.2023. godine

   

               Općinski sud u Orašju, likvidacijski sudac Joko Radić, u likvidacijskom postupku nad pravnom osobom „Senić – commerce“ d.o.o. proizvodnja, trgovina i usluge, Novo Selo 301, na ročištu održanom dana 13.09.2023. godine, donio je slijedeće:

   

  R J E Š E NJ E

   

  1. Zaključuje se likvidacijski postupak nad pravnom osobom „Senić – commerce“ d.o.o. proizvodnja, trgovina i usluge, Novo Selo br. 301.
  2. Razrješava se dužnosti likvidatora Mato Senić iz Novog Sela k.br. 301.
  3. Po pravomoćnosti ovoga rješenja, navedena pravna osoba brisat će se iz registra Općinskog suda u Orašju koje je upisano u matični registarski broj MBS: 1-813.
  4. Ovo rješenje ima se objaviti u „Službenim  novinama FBiH“ Sarajevo.
  5. Sva imovina pravne osobe „Senić – commerce“ d.o.o. proizvodnja, trgovina i usluge, Novo Selo br. 301, kao i sva imovina koja se naknadno pronađe, prenosi se na osnivača Matu Senića, a kojom on odgovara za obveze prema trećim osobama koje bi eventualno nastale i nakon pravomoćnosti rješenja o zaključenju likvidacijskog postupka i imale imovinsko pravni zahtjev prema tom subjektu.
  6. Troškovi likvidacijskog postupka padaju na teret osnivača.

   

   

  Likvidacijski sudac

   

                                                                                                                                  Joko Radić