• logo
 • osnovna stranica
 • Općinski sud u Orašju

  Idi na sadržaj
  BosanskiHrvatskiSrpskiСрпскиEnglish

  Koje su isprave potrebne za osnivanje d.o.o.?

  06.09.2010.

  Koje su isprave potrebne za osnivanje d.o.o.?

  Sva gospodarska društva su dužna u roku od 60 dana od dana upisa u sudski registar dostaviti Statut društva koji je potvrđen od strane notara.

  Sva gospodarska društva dužna su u roku od 30 dana prijaviti sudskom registru sve promjene koje su nastale za subjekt upisa.

  Osnivanje društva ograničene odgovornosti

  Za osnivanje društva ograničene odgovornosti za upis u sudski registar potrebno je dostaviti slijedeće:

  * Popunjen obrazac prijave za registraciju sa svim podacima koji su predviđeni ovim obrascem (obrazac      prijave se može dobiti u sudu).

  * Ovjeren OP obrazac (obrazac potpisa) od strane nadležnog organa za ovjeru potpisa  (u ovaj obrazac  se deponira potpis direktora, isti je priložen uz prijavu za registraciju).

  * Osnivački akt društva  (Odluka o osnivanju ako jedna osoba osniva društvo, a ako 2 ili više osoba osniva društvo onda Ugovor o osnivanju, notarski obrađen).

  * Potvrda banke o izvršenoj uplati kapitala u novcu.

  * Ako se u kapital društva unose stvari i prava dostaviti nalaz ovlaštenog sudskog vještaka određene struke, ovisno o tome o kakvim se stvarima radi.
  - Ako se unose nekretnine u temeljni kapital potrebno dostaviti izvod iz zemljišnih knjiga
  - Ako se unose vozila u temeljni kapital dostaviti ovjerene fotokopije prometnih dozvola.
  - Za ostale stvari dostaviti, ako se vode, izvode iz odgovarajućih registara

  * Odluka o imenovanju osoba ovlaštenih za zastupanje, ukoliko nije imenovan osnivačkim aktom.
  Za osnivača/osnivače društva ograničene odgovornosti:
  - Fizičke osobe:  - za državljane BiH – fotokopija osobne iskaznice,
                        - uvjerenje o prebivalištu u BiH (ne starije od 30 dana),
                        - za strane državljane – fotokopija putovnice sa prijevodom od strane ovlaštenog sudskog tumača.
  - Pravne osobe   - izvod iz registra kod kojeg je registrirano pravno lice, sa prijevodom  od strane ovlaštenog sudskog tumača.

  * Za podnositelja prijave:
  -  Kopija osobne iskaznice, putne isprave ili odgovarajuću prijavu od nadležnog organa unutarnjih poslova kojom se utvrđuje identitet.

  * Za direktora društva:
  -  Kopija osobne iskaznice, putne isprave ili odgovarajuću prijavu od nadležnog organa unutarnjih poslova kojom se utvrđuje identitet.
  - Dokaz o uplati sudske takse u iznosu od 450,00 KM (prijava i osnivanje), uplatom na transakcijski račun kantona u svrhu sudske takse.

  - Dokaz o uplati sudske takse u iznosu od 300,00 KM, ukoliko društvo želi registrirati vanjskotrgovinske djelatnosti, uplatom na transakcijski račun kantona u svrhu sudske takse.

  - Troškovi objave rješenja u Narodnim novinama Županije Posavske u iznosu od 100,00 KM, na transakcijski račun kantona.
  - Troškovi  objave rješenja u Službenim novinama F BiH  u iznosu od 150 KM, na transakcijski račun Službenih novina F BiH.

  Prijavu za upis u sudski registar podnositi samo na NOVIM OBRASCIMA propisanim u  Pravilniku o tehničkoj upotrebi glavne knjige registra u elektronskom obliku za registraciju subjekata u BiH (Sl.novine F BiH 42/07).

  Po prijemu prijave odmah se obavezno provjerava:
  - identitet podnositelja prijave
  - isključivost firme subjekta registracije
  - uplata takse

  Podnositelj prijave može biti:
  - osnivač
  - osoba ovlaštena osnivačkim aktom
  - osoba ovlaštena generalnom ili specijalnom punomoći
  - na osnovu drugog pravnog posla

  Podnositelju prijave sud provjerava identitet u momentu prijema prijave na osnovu:
  - osobne iskaznice
  - putne isprave
  - odgovarajućom prijavom nadležnih organa unutarnjih poslova

  Upis promjene podataka od značaja za pravni promet

  Promjena firme

  * Popunjen obrazac prijave za registraciju sa svim podacima koji su predviđeni ovim obrascem (obrazac prijave se može dobiti u sudu).

  * Odluka o promjeni firme društva, notarski obrađen.

  * Dokaz o uplati sudske takse u iznosu od 200,00 KM (prijava i izmjena podataka), uplatom na transakcijski račun kantona u svrhu sudske takse.

  * Troškovi objave rješenja u Narodnim novinama Županije Posavske u iznosu od 50,00 KM, na transakcijski račun kantona.

  * Troškovi objave rješenja u Službenim novinama F BiH u iznosu od 30,00 KM, na transakcijski račun Služenih novina F BiH.

  * Uvjerenje Registra novčanih kazni za pravnu i odgovornu osobu (općinski sudovi prema sjedištu subjekta upisa)

  Promjena sjedišta subjekta upisa

  * Popunjen obrazac prijave za registraciju sa svim podacima koji su predviđeni ovim obrascem (obrazac prijave se može dobiti u sudu).

  * Odluka o promjeni sjedišta društva, notarski obrađena.

  * Dokaz o uplati sudske takse u iznosu od  200,00 KM (prijava i promjena podataka), uplatom na transakciji račun kantona u svrhu sudske takse.

  * Troškovi objave rješenja u Narodnim novinama Županije Posavske u iznosu od 50,00 KM, na transakcijski račun kantona.

  * Troškovi objave rješenja u Službenim novinama F BiH u iznosu od 30,00 KM, na transakcijski račun Službenih novina F BiH.

  * Uvjerenje Registra novčanih kazni za pravnu i odgovornu osobu (općinski sudovi prema sjedištu subjekta upisa.

  Promjena djelatnosti

  * Popunjen obrazac prijave za registraciju sa svim podacima koji su predviđeni ovim obrascem (obrazac prijave se može dobiti u sudu).

  * Odluka o promjeni djelatnosti društva, notarski obrađena.

  * Dokaz o uplati sudske takse u iznosu od 200,00 KM (prijava i izmjena podataka), uplatom na transakcijski račun kantona u svrhu sudske takse.

  * Troškovi objave rješenja u Narodnim novinama Županije Posavske u iznosu od 50,00 KM, na transakcijski račun kantona.

  * Troškovi objave rješenja u Službenim novinama F BiH  u iznosu od 50,00 KM, na transakcijski račun Službenih novinama F BiH

  * Uvjerenje Registra novčanih kazni za pravnu i odgovornu osobu (općinski sudovi prema sjedištu subjekta upisa)

  Promjena osoba ovlaštenih za zastupanje

  * Popunjen obrazac prijave za registraciju sa svim podacima koji su predviđeni ovim obrascem (obrazac prijave se može dobiti u sudu).

  * Odluka nadležnog organa subjekta upisa kojim se jedna osoba razrješava, a druga ovlašćuje za zastupanje subjekta upisa.

  * Ovjeren OP obrazac (obrazac potpisa) od strane nadležnog organa za ovjeru potpisa (u ovaj obrazac se deponira potpis direktora, isti je priložen uz prijavu za registraciju).

  * Dokaz o uplati sudske takse u iznosu od 200,00 KM (prijava i izmjena podataka), uplatom na transakcijski račun kantona u svrhu sudske takse.

  * Troškovi objave rješenja u Narodnim novinama Županije Posavske u iznosu od 50,00 KM, na transakcijski račun kantona.

  * Troškovi objave rješenja u Službenim novinama F BiH  u iznosu od 30,00 KM, na transakcijski račun Službenih novina F BiH.

  * Uvjerenje Registra novčanih kazni za odgovornu i pravnu osobu (općinski sudovi prema sjedištu subjekta upisa).

  * Kopija osobne iskaznice za novoimenovanog direktora i uvjerenje o prebivalištu ne starije od 30 dana radi utvrđenja činjenica koje se upisuju u sudski registar

  * Uvjerenje Registra novčanih kazni za pravnu i odgovornu osobu (općinski sudovi prema sjedištu subjekta upisa)

  Promjena osnivača odnosno članova društva

  * Popunjen obrazac prijave za registraciju sa svim podacima koji su predviđeni ovim obrascem (obrazac prijave se može dobiti u sudu).

  * Dokaz o uplati sudske takse u iznosu od 200,00 KM (prijava i izmjena podataka), uplatom na transakcijski račun kantona u svrhu sudske takse.

  * Troškovi objave rješenja u Narodnim novinama Županije Posavske u iznosu od 50,00 KM, na transakcijski račun kantona.

  * Troškovi objave rješenja u Službenim novinama F BiH u iznosu od 30,00 KM, na transakcijski račun Službenih novina F BiH.

  * Odluka ili ugovor o pristupanju novog člana ili ugovor o prijenosu udjela

  * Za novog člana društva uvjerenje o nadležne porezne uprave o stanju obaveza po osnovu direktnih poreza

  * Kopija osobne iskaznice za novoimenovanog direktora i uvjerenje o prebivalištu ne starije od 30 dana radi utvrđenja činjenica koje se upisuju u sudski registar

  * Uvjerenje Registra novčanih kazni za pravnu i odgovornu osobu (općinski sudovi prema sjedištu subjekta upisa).

  NAPOMENA: Sud može radi utvrđenja činjenica tražiti od podnositelja prijave dopunu prijava dostavom drugim dokumenata i isprava, kako bi se mogao izvršiti upis koji se traži prijavom, kao i u drugim slučajevima propisanim zakonom

   

   

   

  Prikazana vijest je na:
  1304 PREGLEDA
  Kopirano
  Povratak na vrh

  Koje su isprave potrebne za osnivanje d.o.o.?

  06.09.2010.

  Koje su isprave potrebne za osnivanje d.o.o.?

  Sva gospodarska društva su dužna u roku od 60 dana od dana upisa u sudski registar dostaviti Statut društva koji je potvrđen od strane notara.

  Sva gospodarska društva dužna su u roku od 30 dana prijaviti sudskom registru sve promjene koje su nastale za subjekt upisa.

  Osnivanje društva ograničene odgovornosti

  Za osnivanje društva ograničene odgovornosti za upis u sudski registar potrebno je dostaviti slijedeće:

  * Popunjen obrazac prijave za registraciju sa svim podacima koji su predviđeni ovim obrascem (obrazac      prijave se može dobiti u sudu).

  * Ovjeren OP obrazac (obrazac potpisa) od strane nadležnog organa za ovjeru potpisa  (u ovaj obrazac  se deponira potpis direktora, isti je priložen uz prijavu za registraciju).

  * Osnivački akt društva  (Odluka o osnivanju ako jedna osoba osniva društvo, a ako 2 ili više osoba osniva društvo onda Ugovor o osnivanju, notarski obrađen).

  * Potvrda banke o izvršenoj uplati kapitala u novcu.

  * Ako se u kapital društva unose stvari i prava dostaviti nalaz ovlaštenog sudskog vještaka određene struke, ovisno o tome o kakvim se stvarima radi.
  - Ako se unose nekretnine u temeljni kapital potrebno dostaviti izvod iz zemljišnih knjiga
  - Ako se unose vozila u temeljni kapital dostaviti ovjerene fotokopije prometnih dozvola.
  - Za ostale stvari dostaviti, ako se vode, izvode iz odgovarajućih registara

  * Odluka o imenovanju osoba ovlaštenih za zastupanje, ukoliko nije imenovan osnivačkim aktom.
  Za osnivača/osnivače društva ograničene odgovornosti:
  - Fizičke osobe:  - za državljane BiH – fotokopija osobne iskaznice,
                        - uvjerenje o prebivalištu u BiH (ne starije od 30 dana),
                        - za strane državljane – fotokopija putovnice sa prijevodom od strane ovlaštenog sudskog tumača.
  - Pravne osobe   - izvod iz registra kod kojeg je registrirano pravno lice, sa prijevodom  od strane ovlaštenog sudskog tumača.

  * Za podnositelja prijave:
  -  Kopija osobne iskaznice, putne isprave ili odgovarajuću prijavu od nadležnog organa unutarnjih poslova kojom se utvrđuje identitet.

  * Za direktora društva:
  -  Kopija osobne iskaznice, putne isprave ili odgovarajuću prijavu od nadležnog organa unutarnjih poslova kojom se utvrđuje identitet.
  - Dokaz o uplati sudske takse u iznosu od 450,00 KM (prijava i osnivanje), uplatom na transakcijski račun kantona u svrhu sudske takse.

  - Dokaz o uplati sudske takse u iznosu od 300,00 KM, ukoliko društvo želi registrirati vanjskotrgovinske djelatnosti, uplatom na transakcijski račun kantona u svrhu sudske takse.

  - Troškovi objave rješenja u Narodnim novinama Županije Posavske u iznosu od 100,00 KM, na transakcijski račun kantona.
  - Troškovi  objave rješenja u Službenim novinama F BiH  u iznosu od 150 KM, na transakcijski račun Službenih novina F BiH.

  Prijavu za upis u sudski registar podnositi samo na NOVIM OBRASCIMA propisanim u  Pravilniku o tehničkoj upotrebi glavne knjige registra u elektronskom obliku za registraciju subjekata u BiH (Sl.novine F BiH 42/07).

  Po prijemu prijave odmah se obavezno provjerava:
  - identitet podnositelja prijave
  - isključivost firme subjekta registracije
  - uplata takse

  Podnositelj prijave može biti:
  - osnivač
  - osoba ovlaštena osnivačkim aktom
  - osoba ovlaštena generalnom ili specijalnom punomoći
  - na osnovu drugog pravnog posla

  Podnositelju prijave sud provjerava identitet u momentu prijema prijave na osnovu:
  - osobne iskaznice
  - putne isprave
  - odgovarajućom prijavom nadležnih organa unutarnjih poslova

  Upis promjene podataka od značaja za pravni promet

  Promjena firme

  * Popunjen obrazac prijave za registraciju sa svim podacima koji su predviđeni ovim obrascem (obrazac prijave se može dobiti u sudu).

  * Odluka o promjeni firme društva, notarski obrađen.

  * Dokaz o uplati sudske takse u iznosu od 200,00 KM (prijava i izmjena podataka), uplatom na transakcijski račun kantona u svrhu sudske takse.

  * Troškovi objave rješenja u Narodnim novinama Županije Posavske u iznosu od 50,00 KM, na transakcijski račun kantona.

  * Troškovi objave rješenja u Službenim novinama F BiH u iznosu od 30,00 KM, na transakcijski račun Služenih novina F BiH.

  * Uvjerenje Registra novčanih kazni za pravnu i odgovornu osobu (općinski sudovi prema sjedištu subjekta upisa)

  Promjena sjedišta subjekta upisa

  * Popunjen obrazac prijave za registraciju sa svim podacima koji su predviđeni ovim obrascem (obrazac prijave se može dobiti u sudu).

  * Odluka o promjeni sjedišta društva, notarski obrađena.

  * Dokaz o uplati sudske takse u iznosu od  200,00 KM (prijava i promjena podataka), uplatom na transakciji račun kantona u svrhu sudske takse.

  * Troškovi objave rješenja u Narodnim novinama Županije Posavske u iznosu od 50,00 KM, na transakcijski račun kantona.

  * Troškovi objave rješenja u Službenim novinama F BiH u iznosu od 30,00 KM, na transakcijski račun Službenih novina F BiH.

  * Uvjerenje Registra novčanih kazni za pravnu i odgovornu osobu (općinski sudovi prema sjedištu subjekta upisa.

  Promjena djelatnosti

  * Popunjen obrazac prijave za registraciju sa svim podacima koji su predviđeni ovim obrascem (obrazac prijave se može dobiti u sudu).

  * Odluka o promjeni djelatnosti društva, notarski obrađena.

  * Dokaz o uplati sudske takse u iznosu od 200,00 KM (prijava i izmjena podataka), uplatom na transakcijski račun kantona u svrhu sudske takse.

  * Troškovi objave rješenja u Narodnim novinama Županije Posavske u iznosu od 50,00 KM, na transakcijski račun kantona.

  * Troškovi objave rješenja u Službenim novinama F BiH  u iznosu od 50,00 KM, na transakcijski račun Službenih novinama F BiH

  * Uvjerenje Registra novčanih kazni za pravnu i odgovornu osobu (općinski sudovi prema sjedištu subjekta upisa)

  Promjena osoba ovlaštenih za zastupanje

  * Popunjen obrazac prijave za registraciju sa svim podacima koji su predviđeni ovim obrascem (obrazac prijave se može dobiti u sudu).

  * Odluka nadležnog organa subjekta upisa kojim se jedna osoba razrješava, a druga ovlašćuje za zastupanje subjekta upisa.

  * Ovjeren OP obrazac (obrazac potpisa) od strane nadležnog organa za ovjeru potpisa (u ovaj obrazac se deponira potpis direktora, isti je priložen uz prijavu za registraciju).

  * Dokaz o uplati sudske takse u iznosu od 200,00 KM (prijava i izmjena podataka), uplatom na transakcijski račun kantona u svrhu sudske takse.

  * Troškovi objave rješenja u Narodnim novinama Županije Posavske u iznosu od 50,00 KM, na transakcijski račun kantona.

  * Troškovi objave rješenja u Službenim novinama F BiH  u iznosu od 30,00 KM, na transakcijski račun Službenih novina F BiH.

  * Uvjerenje Registra novčanih kazni za odgovornu i pravnu osobu (općinski sudovi prema sjedištu subjekta upisa).

  * Kopija osobne iskaznice za novoimenovanog direktora i uvjerenje o prebivalištu ne starije od 30 dana radi utvrđenja činjenica koje se upisuju u sudski registar

  * Uvjerenje Registra novčanih kazni za pravnu i odgovornu osobu (općinski sudovi prema sjedištu subjekta upisa)

  Promjena osnivača odnosno članova društva

  * Popunjen obrazac prijave za registraciju sa svim podacima koji su predviđeni ovim obrascem (obrazac prijave se može dobiti u sudu).

  * Dokaz o uplati sudske takse u iznosu od 200,00 KM (prijava i izmjena podataka), uplatom na transakcijski račun kantona u svrhu sudske takse.

  * Troškovi objave rješenja u Narodnim novinama Županije Posavske u iznosu od 50,00 KM, na transakcijski račun kantona.

  * Troškovi objave rješenja u Službenim novinama F BiH u iznosu od 30,00 KM, na transakcijski račun Službenih novina F BiH.

  * Odluka ili ugovor o pristupanju novog člana ili ugovor o prijenosu udjela

  * Za novog člana društva uvjerenje o nadležne porezne uprave o stanju obaveza po osnovu direktnih poreza

  * Kopija osobne iskaznice za novoimenovanog direktora i uvjerenje o prebivalištu ne starije od 30 dana radi utvrđenja činjenica koje se upisuju u sudski registar

  * Uvjerenje Registra novčanih kazni za pravnu i odgovornu osobu (općinski sudovi prema sjedištu subjekta upisa).

  NAPOMENA: Sud može radi utvrđenja činjenica tražiti od podnositelja prijave dopunu prijava dostavom drugim dokumenata i isprava, kako bi se mogao izvršiti upis koji se traži prijavom, kao i u drugim slučajevima propisanim zakonom